ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการแต่งหน้า

makeup

ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ ผู้ปกครอง และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้การแต่งหน้า แต่งผม ฟรีค่ะ

Invitasjon til medlemmer som er interesserte i å sminke seg.
Gratis!
Lørdag den 30. april mellom kl. 11.00- 13.00 eller kl. 14.00- 16.00.
Velkommen!

โครงการพลังเยาวชนไทยในประเทศนอร์เวย์ ปี 2559

เรียน ประธานสมาคม และชมรมต่าง ๆ ในประเทศนอร์เวย์
      สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ ศูนย์การเรียน กศน.เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์ ขอส่งโครงการพลังเยาวชนไทยในประเทศนอร์เวย์ ปี 2559 มาให้ เพื่อพิจารณาและเข้าร่วมโครงการฯ ดังไฟล์ที่แนบมานี้

New year 2016

เนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดประทานความสุข ความเจริญ แด่ท่านและครอบครัว ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความทุกข์ทั้งปวงเทอญ
คณกรรมการสมาคม และครูอาสา

โครงการสัมมนาเยาวชนเพื่อสันติภาพ

posterYA2013

 Barnas Fredsverden, Moss Kommune og Ungdommens fylkesråd

ขอเชิญเยาวชนจากประเทศนอร์เวย์ เดนมาร์ก สวีเดน และฟินแลนด์

ที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเยาวชนเพื่อสันติภาพ

ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2013 สถานที Jeløy Folkehøgskole, Moss

ค่าใช้จ่ายคนละ 500 โครนเนอร์

(สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยนอร์เวย์ จะออกค่าใช้จ่ายให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมคนละ300 โครนเนอร์)

สมัครด่วน ที่อาจารย์อภิญญา โทรศัพท์ 911181012

Barnas Fredsverden, Moss Kommune og Ungdommens fylkesråd har gleden av å invitere ungdom til å delta på det 2. seminaret "YOUTH & ACTION: mot en ny generasjon for fred" som vil bli holdt mellom 14. og 17. august 2013 i Moss. Seminaret vil samle ungdom mellom 13- og 18 år fra de nordiske landene Norge, Danmark, Sverige og Finland. Deltakerne vil bli tilbudt en unik sjanse til å jobbe med fred og konfliktløsning på ulike måter.

Gjennom uformelle læringsaktiviteter, arbeidsverksteder, spill, sport og utendørsaktiviteter vil ungdommene få oppleve 3 dager med et innholdsrikt program der de vil møtes, snakke, dele, engasjeres og bli gitt grunnlag for å bli aktive borgere og fredsbyggere i denne verden. Organisasjoner som arbeider med fred- og konfliktløsning, Play for Peace (USA), Nansen fredssenter (Norge), Crossing Borders (Danmark), CISV (Norge), Sabona Core Group (Norge) har gledelig akseptert vår invitasjon til å komme og jobbe med ungdommen om integrasjon, kulturell identitet og menneskerettigheter. Disse organisasjonene vil også arrangere innholdsrike og spennende workshops for oss. Som du vil lese i programmet vedlagt, vil deltakerne bli gitt muligheten til å høre på/ delta i forskjellige aktiviteter. Eksempelvis fredstalen som i år vil bli holdt av Robert Mood (Norsk FN-fredsoffiser i Syria), møte og bli inspirert av Marco Elsafadi (Libanon, Norge) som vil åpne seminaret og sist, men ikke minst, så vil ungdommene få mulighet til å organisere og være del av den avsluttende gatefesten for fred, med mat, musikk, dans og spill.

Seminaret blir holdt i lokalene til Frelsesarmeens ressurssenter på Jeløy Folkehøgskole (http://www.jeloy.fhs.no). Her vil deltakerne, lederne for workshopene og de ansatte hos Barnas fredsverden bli innlosjert de 3 dagene seminaret varer. Deltakergebyret er satt til kroner 500,-. Dette dekker overnatting i 3 netter, mat og ulike kulturaktiviteter.

Individuell påmelding kan gjøres på internett: http://youthandaction.eventbrite.com eller det kan sendes forhåndsregistrering på denne nettsiden: www.peaceseminarmoss.org - (youtube:

)

Ønsker du å melde på en større gruppe, ta kontakt og vi vil være behjelpelige med påmelding og reservasjon. Seminaret vil i all hovedsak bli holdt på engelsk.

Vi ser fram til å høre fra deg og ikke minst møte deg!

 

 

เชิญร่วมงาน Thai Festival i Østfold 2013

(Vennlig bla ned for norsk versjon)
ScreenHunter 14 Apr. 17 14.24

ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน

 
เนื่องจากในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 สมาคมฯภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ ศูนย์การเรียน กศน. จัดให้มีงาน Thai Festival i Østfold ที่ Grålum ungdomsskole, Sarpsborg อ่านรายละเอียดจากไฟล์ที่แนบมานี้
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เราชาวไทย-นอร์เวย์ ได้มีโอกาสร่วมสนุกสนาน พบปะสังสรรค์ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ร่วมรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย
 
 จึงเรียนเชิญมาเพื่อทราบและเข้ารวมกิจกรรมในวันนี้
 
คณะกรรมการสมาคมฯ และครูอาสา
 

กำหนดการ วันที่ 25 พฤษภาคม Thai Festival i Østfold

10.00 น. ต้อนรับแขกที่เข้ามาในงาน

10.30 – 10.50 น. นายกสมาคม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

เรียนเชิญ ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูต ธีรกุล นิยม กล่าวเปิดงาน

เรียนเชิญท่านนายอำเภอ Moss กล่าวคำทักทาย

10.50 – 11.00 น. การแสดงชุด "รำเชิญพระขวัญ"

โดย ด.ญ.เอากุสต้า มีน่า เทอลีน, ด.ญ.กัญญารัตน์ สุวรรณพา และ ด.ญ.ชิร์สตี้

เทอลิน

ผู้ฝึกซ้อม คุณ ลัดดาวัลย์ เทอลิน

11.10 – 11.20 น. การแสดงชุด “I will survive “ โดย คุณโสภิสา เบญจกุล

ผู้ฝึกซ้อม คุณพรรณราย แอนเดอร์ซัน

11.20 – 11.30 น. ประกาศรายนามผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน และตัวแทน MyCall กล่าว

11.30 – 11.40 น. การแสดงของนักเรียนภาษาไทยระดับ 1 จากเมือง Moss ชุด“หนูชอบเต้น” โดย

ด.ญ.เอลิสเบท สเต็บ ด.ญ.เอากุสต้า มีน่า เทอลีน ด.ญ.จินยาเมโลดี้ ชาง ด.ญ.คามีล่า ซุนดาล ด.ญ.กัญญารัต บุตรสุวรรณ ด.ญ.มัทเทะ หยาดทิพย์ กองทอง วิกเก้น ด.ญ.สิทธิเดช ภูวดล ด.ญ.ซิกเนะ หยาดฟ้า กองทอง วิกเก้น

ด.ช.ดาวิด เครื่องกลาง สตราง ด.ช.เฟรดริค เครื่องกลาง สตราง ด.ช.ดาเนียล ดรัมสตาด

ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์อภิญญา โรแกน และ คุณครู ธิดารัตน์ อีรวูม

 

11.40 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร

 

13.00 – 13.20 น. การแสดง “งามอย่างไทย ไปกับวัฒนธรรม

โดยการตัวแทนจากสมาคม และชมรมต่างๆ

ผู้ฝึกซ้อม คุณเยาวเรศ มาคล้าย

13.20 – 13.30 น. การแสดง "รำโนราห์" โดยน้องพลอย อายุ 9 ขวบ จากร้านรัชณียาผ้าไทย

ผู้ฝึกซ้อม คุณรัชณียา

13.30 – 13.45 น. การแสดงชุด "รำเซิ้งสวิง” โดย

คุณน้ำฝน จันทอง นายนัชพล ทวี

คุณกัลยารัตน์ สุวรรณพา นายเควิน บุตรสุวรรณ

ด.ญ.ชิร์สตี้ เทอลิน ด.ญ.อัญมณี จันทอง

ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์อภิญญา โรแกน และคุณลัดดาวัลย์ เทอลิน

 

13.45 – 14.00 น. การแสดง “คนบ้านเดียวกัน” โดยสมาชิกสมาคมฯ ครูอาสาฯ ผู้ปกครองและ

นักเรียน ท่าประกอบโดย คุณน้ำฝน จันทอง ด.ญ.อัญมณี จันทอง และ

คุณกัญญารัตน์ สุวรรณพา

 

14.00 - 14.15 น. การจับรางวัล และมอบรางวัล ให้กับผู้ที่แต่งกายด้วยผ้าซิ่นมาร่วมในงาน

14.15 – 15.00 น. การประกวดการแต่งกาย “นุ่งผ้าซิ่น อินเตอร์ “

ก่อนการประกาศผล นายกสมาคมฯ กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน

พร้อมทั้งมอบรางวัลแด่ผู้ชนะเลิ

หมายเหตุ ขอเชิญชวนให้ผู้มาร่วมงาน แต่งกายด้วยผ้าซิ่น

ส่วนเวลา และรายการแสดง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
 
 

 

Thai/norsk språk - og kulturforening og Thaiskole har den store glede å invitere alle interessertetil Thai Festival i Østfold. På Grålum ungdomsskole, Sarpsborg 25.mai 2013 kan dere opplevetradisjonell thailandsk mat og kultur, underholdning og mye mer. (se vedlegg)

 

Vil møtt med hele familien til en sosial arranement!

ขอเรียนเชิญร่วมเดินพาเหรดในวัน 17.mai

17mai

ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมฯ ครูอาสา ผู้ปกครอง นักเรียน และท่านที่สนใจ
 
เนื่อง ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันชาติประจำปีของประเทศนอร์เวย์ สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย/นอร์เวย์ และศกร.กศน ได้รับเกียรติจาก Fredrikstadkommune เชิญชวนให้เราไปร่วมเดินพาเหรดเฉลิมฉลองในวันนั้น
สมาคมฯได้ตอบรับ และขอเชิญชวนให้เราชาวไทยและครอบครัวซี่งอาศัยอยู่ในเขต Østfold ไปร่วมเดินพาเหรดในครั้งนี้ พบกันเวลา 15.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อม ขบวนเริ่ม 15.30 น. ที่ Tollboden Fredrikstad อยู่ใกล้กับท่าเรือไป Gamlebyen
แต่งกายสุภาพ ถ้าเป็นไปได้ ควรการแต่งกายแบบไทยๆ หรือแสดงออกถึงความเป็นไทย และถือธงชาติของประเทศนอร์เวย์
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
คณะกรรมการสมาคมฯ และครูอาสา
 
Bli med TNSK i folketoget 17. mai!
Vi i Thai/norsk språk -og kulturforening har i fjor gått i folketoget i Fredrikstad, det skal vi også i år. Men i år ser vi for oss at foreningen skal bli mer synlig blant folk. Vi oppfordrer derfor flest mulig av våre medlemmer til å være med.
Oppmøte kl.15.00, men toget begynner kl. 15.30 ved Tollboden i Fredrikstad (ved Gamlebyfergen). Still i thailandske nasjonale drakter og ta med norsk flagg.
Håper mange kan møte!

Ticketbiz

ticketbiz

เรียน สมาชิกสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยนอร์เวย์

ท่านที่จะเดินทางโดยสายการบินไทย สามารถสั่งซื้อและติดต่อตั๋วได้ที่ http://www.ticketbiz.no/thai/

โดยแจ้งว่าท่านเป็นสมาชิกของสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยนอร์เวย์

จะได้รับบริการเป็นพิเศษจากบริษัท ที่มีพนักงานพูดทั้งภาษาไทยและนอร์เวย์ กรุณาติดต่อคุณนิรุจน์ โทร 22 47 88 40

การสั่งซื้อตั๋วจากบริษัท ticket โดยแจ้งว่าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ถือเป็นการช่วยสมาคมฯ อีกทางหนึ่ง

เพราะทางบริษัทฯ จะมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมฯ จำนวน 50 โครนเนอร์ต่อตั๋วหนึ่งใบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

โครงการอบรมการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

เรียน สมาชิกสมาคมฯ

โครงการ อบรมการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

จัดขึ้นโดย สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยนอร์เวย์ร่วมกับศูนย์การเรียน กศน. เขตเอิสท์โฟล์ด

หลักการและ วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกของสมาคมเกิดความรู้ ความเข้าใจในการแต่งหน้า เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้ดีขึ้น
2. เพื่อให้สมาชิกของสมาคมได้พบปะและทำความรู้จักเพื่อนสมาชิกในสมาคม
3. ส่งเสริมทักษะในการแต่งหน้าให้แก่สมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถนำเทคนิค และวิธีการแต่งหน้าอย่างถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

กลุ่มเป้าหมาย
: สมาชิกของสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยนอร์เวย์

หลักสูตรประกอบด้วย

1. การเรียนรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเอง 1 ชั่วโมง
2.การเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพผิวหน้าของตนเอง 1 ชั่วโมง
3.การเรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้า และโทนสีที่ใช้ในการแต่งหน้า 3-4 ชั่วโมง
**ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เรียน**

วิทยากร อาจารย์เบญจมาภรณ์ รินเดน

เขียนโครงการโดย คุณ Ubonlak Hagen

สถานที่อบรม
Verket skole, Moss ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม เวลา 10.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ
อ.ทัศนา 99 85 32 86
อ.อุษณีย์ 95 77 87 06
อ.อภิญญา 91 18 10 12
อ.ชนกกมล 46 25 84 36
ขอให้แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 1 ธันวาคม
หมายเหตุ **
ให้ท่านนำเครื่องสำอางและอุปกรณ์แต่งหน้า พร้อมทั้งอาหารและเครื่องดื่มของตนเองมาด้วย
การเรียนการสอนครั้งนี้ ฟรี สำหรับสมาชิกของสมาคมฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเชิญชวนให้สมาชิกเข้าร่วมอบรม
ชนกกมล โพธิศร ยอร์ท ทัศนา จันทรศร
นายกสมาคม หัวหน้า ศกร.กศน.

สืบสานสัมพันธ์ สังสรรค์ ครั้งที่ 3

Hei, alle sammen!


Vi vil gjerne invitere deg/dere til å delta sammen med oss! til en kveld med Thai- Norsk språrk -og kulturforening på lørdag 17. november. 2012.
- Buffet Thai/Norsk mat
- Kaffe, dessert
- Brus
- Må ta med egen alkohol

- Live musikk
- Pent antrekk
- Loddsalg med flotte gevinster!
(store pengepremier: Flybillett Tur/retur Oslo - Bangkok)

Vi treffer på " Råde Idrettslag, Idrettsveien, 1640 Råde."
Lørdag 17. november. 2012
Kl. 18.00 -01.00

Tel.
47460597 , 95778706, 46258439, 99853286,
41315803, 93693715, 97423955, 96674892

Billettpris kr. 350.-/medlem: 300 kr.

Kontakt oss:
- få informasjon
- bli medlem
- si din mening!
================================================================0
สวัสดีค่ะ พี่น้องชาวไทยและชาวนอร์เวย์ทุกท่าน ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานประจำปีของสมาคมภาษาและวัฒนธรรม ไทย-นอร์เวย์ ในงาน "สืบสานสัมพันธ์ สังสรรค์ ครั้งที่ 3" ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2012 นี้ค่ะ งานนี้มีการขายฉลาก จับรางวัลมากมาย ลุ้นรางวัลใหญ่ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุง ออสโล-กรุงเทพฯ ฟรี1 ที่นั่ง มีวงดนตรีสดแสดงทั้งคืน อาหารไทยและอาหารนอร์ช

บัตรสำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 350kr. สำหรับสมาชิกฯ ราคา 300kr. สมัครเป็นสมาชิกเพื่อซื้อในราคาสมาชิกฯได้จากตัวแทนจำหน่ายตั๋ว รายละเอียดตามโปสเตอร์นี้ค่ะ .....หรือสามารถโทรติดต่อได้ตามเบอร์ที่แจ้งไว้


alt
alt