กศน

คำขวัญวันครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันครู ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ มกราคมของทุกปี

จุดประสงค์ในการมีวันครูนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติ

Thaiskole aktiviteter

Thaiskole aktiviteter

10.oktober 2015- 11.juni 2016

Måned

Dato

17. oktober 2015 – 11. juni 2016     

Aktiviteter

11.0012.00

12.3013.30

Thai

nivå 1

(Moss)

Thai

 nivå2

(Moss)

Thai

nivå 3

(Moss)

Thai

nivå4

(Moss)

   

Thai for nordmenn(Moss)

11.00-13.00
OKTOBER 10               Foreldre-møte
  17               Thaiskole  (skole-start)
  24               Thaiskole
  31               Thaiskole
NOVEMBER 7               Thaiskole
  14               Thaiskole
  21               Thaiskole
  28               Thaiskole
DESEMBER 5               Thaiskole
  12               Thaiskole
  19               Thaiskole
    Juleferie  
JANUAR 9               Thaiskole
  16               Thaiskole
  23               Thaiskole
  31               Lærernes dag og barnas dag
FEBRUAR 6               Thaiskole
  13               Thaiskole
  20               Thaiskole
    Vinterferie  
MARS 5               Thaiskole
  12               Thaiskole
  19               Thaiskole
APRIL   Påskeferie
  2               Thaiskole
  9               Thaiskole
  16               Thaiskole
  23               Thaiskole
  30               Thaiskole
MAI 7               Thaiskole
  21               Thai Festival i Østfold


JUNI 4               Thai fair i Oslo
  11              

Thaiskole

Sommer -  avslutning

JULI-AUGUST   Sommerferie  
Prosjekt: Thailandsk barn/ungdom på besøk i hjemlandet 2016

 

 ศกร. กศน. จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ เมือง Moss เปิดสอนที่ Verket skole และเมือง Sarpsborg    เปิดสอนที่ Sandesundsveien skole   ส่วนที่ เมือง  Halden เปิดสอนที่  Os skole

 

กำหนดวันเปิดเรียนและประชุมผู้ปกครอง

กำหนดวันเปิดเรียนและประชุมผู้ปกครอง

เรียน     ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง

                          2. ปฏิทินการศึกษา 2558 -2559 

                      ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์             จะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 ระหว่าง เวลา 11.00 น. – 13.00 น. ที่  SFO ของโรงเรียน Verket skole, Moss เพื่อรับทราบรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

                       สำหรับปีการศึกษานี้ ศกร.กศน. จะเปิดเรียนในหลักสูตร ต่าง ๆ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ตามเวลาต่อไปนี้

 1. หลักสูตรภาษาไทยเยาวชน  สถานที่ Verket skole,Moss               วันเสาร์   11.00 – 13.30 น.
 2. หลักสูตรภาษาไทยเยาวชน  สถานที่ Norsksenteret, Sarpsborg      วันเสาร์  11.00 – 13.30 น.
 3. หลักสูตรภาษาไทยเยาวชน  Os skole, Halden           จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 4. หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวนอร์เวย์  สถานที่ Verket skole,Moss   วันเสาร์ 11.00 – 13.00
 5. หลักสูตรภาษานอร์เวย์สำหรับชาวไทย  Sarpsborg/Moss               จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 6. หลักสูตรใบขับขี่นอร์เวย์ Sarpsborg                                      จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

               สถานที่จัดการเรียนการสอน มีดังนี้คือ เมือง Moss เปิดสอนที่ Verket skole และเมือง Sarpsborg    เปิดสอนที่ Norsksenteret ส่วนที่ เมือง  Halden เปิดสอนที่  Os skole

                              จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

                  

   (นางทัศนา  จันทรศร)

หัวหน้าศูนย์ฯ

กำหนดการ งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

 ที่  SFO ของโรงเรียน Verket skole, Osloveien 25, Moss

              

11.00 – 11.30 น.               -  ผู้ปกครองและนักเรียนลงทะเบียน และจ่ายค่าเล่าเรียนพร้อมค่าหนังสือ                                                                                            11.30 - 11.45 น.                -  หัวหน้าศูนย์ฯ กล่าวเปิดการงานประชุมผู้ปกครองฯ แจ้งนโยบายแนวทาง

                                            การจัดการศึกษาและอื่น ๆ

11.45 -12.00 น.                 - รองหัวหน้าศูนย์ฯ (ฝ่ายบุคลากร ) แนะนำครูอาสาฯ/ ครูในแต่ละหลักสูตรฯ

                                           และฝ่ายต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2558                                       

12.00- 12.15 น.                 - ตอบคำถาม สำหรับผู้ที่มีคำถามในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน

12.30 -13.00 น.                 - รับประทานอาหารร่วมกัน ขอความกรุณาให้ผู้ปกครองนำอาหารมารับประทานร่วมกัน

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับเยาวชน  500 kr (รวมค่าหนังสือ)

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนนอร์เวย์  1 000 kr (รวมค่าหนังสือ)

หลักสูตรใบขับขี่นอร์เวย์ 1 000 kr (ไม่รวมค่าหนังสือ) และจะเปิดทำการสอนเมื่อมีผู้สมัครเรียนจำนวน 8 คนขึ้นไป

หมายเหตุ 

ผู้เรียนจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมภาษาและวัฒนธรรม  สอบถามและสมัครสมาชิกได้ที่

อ.ทัศนา 99 85 32 86     อ.ชนกกมล 46 25 84 39    อ.อุษณีย์ 95 77 87 06  อ.อภิญญา 91181012

* ขอความกรุณาผู้ปกครองทุกท่านแจ้งและยืนยันการเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่                   ** ผู้ปกครองสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนโดยแจ้งชื่อนักเรียนผ่านหมายเลขบัญชี Bankkonto: 6120 05 75171

Thaiskole aktiviteter

10.oktober 2015- 11.juni 2016

Måned

Dato

17. oktober 2015 – 11. juni 2016     

Aktiviteter

11.0012.00

12.3013.30

Thai

nivå 1

(Moss)

Thai

 nivå2

(Moss)

Thai

nivå 3

(Moss)

Thai

nivå4

(Moss)

   

Thai for nordmenn(Moss)

11.00-13.00
OKTOBER 10               Foreldre-møte
  17               Thaiskole  (skole-start)
  24               Thaiskole
  31               Thaiskole
NOVEMBER 7               Thaiskole
  14               Thaiskole
  21               Thaiskole
  28               Thaiskole
DESEMBER 5               Thaiskole
  12               Thaiskole
  19               Thaiskole
    Juleferie  
JANUAR 9               Thaiskole
  16               Thaiskole
  23               Thaiskole
  31               Lærernes dag og barnas dag
FEBRUAR 6               Thaiskole
  13               Thaiskole
  20               Thaiskole
    Vinterferie  
MARS 5               Thaiskole
  12               Thaiskole
  19               Thaiskole
APRIL   Påskeferie
  2               Thaiskole
  9               Thaiskole
  16               Thaiskole
  23               Thaiskole
  30               Thaiskole
MAI 7               Thaiskole
  21               Thai Festival i Østfold


JUNI 4               Thai fair i Oslo
  11              

Thaiskole

Sommer -  avslutning

JULI-AUGUST   Sommerferie  
Prosjekt: Thailandsk barn/ungdom på besøk i hjemlandet 2016

 

 ศกร. กศน. จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ เมือง Moss เปิดสอนที่ Verket skole และเมือง Sarpsborg    เปิดสอนที่ Sandesundsveien skole   ส่วนที่ เมือง  Halden เปิดสอนที่  Os skole

 

แผ่นพับ กศน. ปีการศึกษา 2558

ORIENTERINGSMØTE 2015

ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE, FORESATTE OG ELEVER

 

                      TNSK begynner skoleåret 2015/2016 med orienteringsmøte for foreldre, foresatte og elever, lørdag den 10. oktober 2015. Møtet finner sted på SFO på Verket skole, Osloveien 25, Moss, kl. 11.00 til 13.00.                        

                                 I det nye skoleåret blir det følgende undervisningsopplegg:

 1. Grunnleggende thai, nivå 1-4        Moss                            -30
 2. Grunnleggende thai, nivå 1 og 4 Halden                          16.00 - 18.30
 3. Grunnleggende thai, nivå 1                        Sarpsborg                     -30
 4. Grunnleggende engelsk for thaier   Moss                            - 13.00
 5. Thai for nordmenn (voksne)           Moss                            11.00 - 13.00
 6. Norsk for thai (voksne)                    Sarpsborg                    Ikke fastsatt
 7. Teorikurs til førerkort kl. B              Sarpsborg                   Ikke fastsatt

                     Undervisningen i Moss foregår på Verket skole og i Sarpsborg på Norsksenteret på lørdager. Undervisningen i Halden foregår på Os skole.

Med hilsen

                  

(Tassana Chantrasorn)

Leder for læresenteret

Vedlegg:          Møteagenda og skolerute for 2015/2016

Agenda for orienteringsmøtet 2015 for foreldre, foresatte og elever

Lørdag 10. oktober 2015, på SFO, Verket skole, Osloveien 25, Moss

              

11.00 - 11.30                Registrering av elever og betaling av skoleavgift og lærebøker*                                                                                          

11.30 - 11.45                Leder for læresenteret åpner møtet, og orienterer om målene for undervisningen og        

                                   organiseringen av den

11.45 -12.00                 Nestleder presenterer lærerne                                         

                                       

12.00- 12.15                 Spørsmålsrunde

12.30 -13.00                 Felles måltid. Foreldre og foresatte bes ta med mat og drikke

Skoleavgift for barn er kr 500,- (inklusive lærebøker)

Skoleavgift for voksne er kr 1 000,- (inklusive lærebøker)

(Deltakelse forutsetter medlemskap i Thai/norsk kulturforening)

Merknad: 

Foreldre og foresatte bes vennligst bekrefte om dere kan delta på møtet eller ikke!

Kontakt en av følgende: Tassana, tlf. 998 53 286, Chanokamol, tlf. 462 58 439, Usanee, tlf. 957 78 706,                    eller Aphinya, tlf.  911 81 012

* Skoleavgift kan også innbetales til bankkonto 6120.05.75171.

                                            

สื่อการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาบังคับ

1. ทร31001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท31001 ภาษาไทย

3.พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

4. พค31001 คณิตศาสตร์

5. พว31001 วิทยาศาสตร์

6. อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ (มี 3 ไฟล์ 1, 2, 3)

7. อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ

8. อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

9. ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช31003 ศิลปศึกษา

12. สค31001 สังคมศึกษา

13. สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

 

วิชาเลือก

1. ทร02006 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

2. ทร02037 การเขียนโครงการวิจัย

3. พท32006 การอ่านเพื่อการเรียนรู้

4. พท32008 ประวัติวรรณคดี

5. พท32010 หลักการใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ

6. พท32017 การเขียนโครงการ

7. พต33002 English for Survival

8. พค33022 เซตและการอ้างเหตุผล (มี 4 ไฟล์ 1, 2, 4, 5, 6) *ไม่มีไฟล์เบอร์3*

9. พค32002 ช่วงและการแก้สมการ

10. พค32003 ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

11. พค32005 ความน่าจะเป็น

12. พว32007 นิวเคลียร์และกัมมันตรังสี

13. พว02011 สีและสีสังเคราะห์

14. พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ

15. อช02007 หลักการเกษตรและอินทรีย์

16. อช02018 การขายและการตลาด

17. ทช02003 การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

18. ทช03026  คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

19. ทช02009 สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค

20. สค32003 ประวัติประเทศมหาอำนาจ

21. พต33003 English Edutainment

22. สค32007 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

23. สค32009 กฎหมายลิขสิทธิ์

สื่อการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาบังคับ

1. ทร21001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท21001 ภาษาไทย

3. พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

4. พค21001 คณิตศาสตร์

5. พว21001 วิทยาศาสตร์

6. อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

7. อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ

8.อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

9. ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช21003 ศิลปศึกษา

12. สค21001 สังคมศึกษา

13. สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

วิชาเลือก

1. พท22001 การทำหน้าที่พิธีกร

2. พท22003 บันทึกไว้ได้ประโยชน์

3. พท23008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้างมนุษยสัมพันธ์

4. พต23005 Reading

5. พต23006 Writing

6.พค22001 สมการ อสมการและระบบสมการ (มี 5 ไฟล์ 1, 2, 3, 4, 5)

7. พค22002 ความร้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

8. พค22003 การแปลงเรขาคณิต (มี 2 ไฟล์ 1, 2)

9. พว02002 เทคโนโลยีเครื่องกลและไฟฟ้า

10. พว02010 การเลือกซื้อและการเลือกใช้สารเคมี

11. พว02018 สภาวะโลกร้อน  แบบฝึกหัดโหลดได้ ที่นี่

12. ทช02006 เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น

13. ทช22001 ระบำ รำ ฟ้อน

14. สค.22007 บุคคลสำคัญทางศาสนา

15. สค22010 ชุมชนแห่งการเรียนรู้