ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียน กศน. ปีการศึกษา 2558

info2015

งานประชุมผู้ปกครองและ เปิดการศึกษา 2553/2554

ณ ห้องประชุมของโรงเรียน ซันเนซุนส์ไว้เอ้น (Sandesundsveien skole, Sarpsborg)
วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553

 

พิธีแจกวุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์
ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2553