โครงการสัมมนาเยาวชนเพื่อสันติภาพ

posterYA2013

 Barnas Fredsverden, Moss Kommune og Ungdommens fylkesråd

ขอเชิญเยาวชนจากประเทศนอร์เวย์ เดนมาร์ก สวีเดน และฟินแลนด์

ที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเยาวชนเพื่อสันติภาพ

ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2013 สถานที Jeløy Folkehøgskole, Moss

ค่าใช้จ่ายคนละ 500 โครนเนอร์

(สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยนอร์เวย์ จะออกค่าใช้จ่ายให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมคนละ300 โครนเนอร์)

สมัครด่วน ที่อาจารย์อภิญญา โทรศัพท์ 911181012

Barnas Fredsverden, Moss Kommune og Ungdommens fylkesråd har gleden av å invitere ungdom til å delta på det 2. seminaret "YOUTH & ACTION: mot en ny generasjon for fred" som vil bli holdt mellom 14. og 17. august 2013 i Moss. Seminaret vil samle ungdom mellom 13- og 18 år fra de nordiske landene Norge, Danmark, Sverige og Finland. Deltakerne vil bli tilbudt en unik sjanse til å jobbe med fred og konfliktløsning på ulike måter.

Gjennom uformelle læringsaktiviteter, arbeidsverksteder, spill, sport og utendørsaktiviteter vil ungdommene få oppleve 3 dager med et innholdsrikt program der de vil møtes, snakke, dele, engasjeres og bli gitt grunnlag for å bli aktive borgere og fredsbyggere i denne verden. Organisasjoner som arbeider med fred- og konfliktløsning, Play for Peace (USA), Nansen fredssenter (Norge), Crossing Borders (Danmark), CISV (Norge), Sabona Core Group (Norge) har gledelig akseptert vår invitasjon til å komme og jobbe med ungdommen om integrasjon, kulturell identitet og menneskerettigheter. Disse organisasjonene vil også arrangere innholdsrike og spennende workshops for oss. Som du vil lese i programmet vedlagt, vil deltakerne bli gitt muligheten til å høre på/ delta i forskjellige aktiviteter. Eksempelvis fredstalen som i år vil bli holdt av Robert Mood (Norsk FN-fredsoffiser i Syria), møte og bli inspirert av Marco Elsafadi (Libanon, Norge) som vil åpne seminaret og sist, men ikke minst, så vil ungdommene få mulighet til å organisere og være del av den avsluttende gatefesten for fred, med mat, musikk, dans og spill.

Seminaret blir holdt i lokalene til Frelsesarmeens ressurssenter på Jeløy Folkehøgskole (http://www.jeloy.fhs.no). Her vil deltakerne, lederne for workshopene og de ansatte hos Barnas fredsverden bli innlosjert de 3 dagene seminaret varer. Deltakergebyret er satt til kroner 500,-. Dette dekker overnatting i 3 netter, mat og ulike kulturaktiviteter.

Individuell påmelding kan gjøres på internett: http://youthandaction.eventbrite.com eller det kan sendes forhåndsregistrering på denne nettsiden: www.peaceseminarmoss.org - (youtube:

)

Ønsker du å melde på en større gruppe, ta kontakt og vi vil være behjelpelige med påmelding og reservasjon. Seminaret vil i all hovedsak bli holdt på engelsk.

Vi ser fram til å høre fra deg og ikke minst møte deg!

 

 


Print   Email