การประชุมสามัญประจำปี 2556

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมา ณ ที่นี้
 
 
Anne-Lene Andresen
เป็นหัวหน้าของ ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ เขตเอิสท์โฟลด์ Karrièresenter i Østfold ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลและบริการงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้กับบุคคลที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความพร้อมในการหาอาชีพ
 
 
Velkommen til årsmøte, med foredrag fra karrieresenter i Østfold
 
 
 
 
· Ønsker du noen å snakke med om din jobbsituasjon?
· Vurderer du å søke ny jobb eller ta utdanning, men er usikker på hvilke muligheter du har?
· Er du usikker på hva du passer til?
Vi tilbyr informasjon og veiledning knyttet til yrkes - og utdanningsvalg for alle over 19 år bosatt i Østfold!
 
 

Hits: 922

Print   Email