สมัครสมาชิกสมาคมฯ


สมาคมจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างชุมชนชาวไทยและชาวนอร์เวย์ ทั้งช่วยเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสาร ประสานงาน ช่วยเหลือ ส่งเสริม สร้างความสามัคคี และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับชาวไทยและชาวนอร์เวย์ที่อาศัยอยู่ในเขตเอิสท์โฟลด์

นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้ให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน ทางด้านกฎหมายสำหรับผู้หญิง ปัญหาภายในครอบครัว ปัญหาเกี่ยวกับบุตร ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตอันเนื่องมาจากสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศนอร์เวย์ ปัญหาการเรียนการสอนทางด้านภาษาไทยแก่กลุ่ม/ชุมชนไทยในประเทศนอร์เวย์

สนใจร่วมเป็นสมาชิกของทางสมาคม สามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่

Spond Club

สมัครสมาชิกคลิ๊กได้ที่นี่ (เปิดไปที่หน้าสมัครสมาชิก โดย Spond)