กำหนดวันเปิดเรียนและประชุมผู้ปกครอง

กำหนดวันเปิดเรียนและประชุมผู้ปกครอง

เรียน     ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง

                          2. ปฏิทินการศึกษา 2558 -2559 

                      ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์             จะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 ระหว่าง เวลา 11.00 น. – 13.00 น. ที่  SFO ของโรงเรียน Verket skole, Moss เพื่อรับทราบรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

                       สำหรับปีการศึกษานี้ ศกร.กศน. จะเปิดเรียนในหลักสูตร ต่าง ๆ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ตามเวลาต่อไปนี้

  1. หลักสูตรภาษาไทยเยาวชน  สถานที่ Verket skole,Moss               วันเสาร์   11.00 – 13.30 น.
  2. หลักสูตรภาษาไทยเยาวชน  สถานที่ Norsksenteret, Sarpsborg      วันเสาร์  11.00 – 13.30 น.
  3. หลักสูตรภาษาไทยเยาวชน  Os skole, Halden           จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  4. หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวนอร์เวย์  สถานที่ Verket skole,Moss   วันเสาร์ 11.00 – 13.00
  5. หลักสูตรภาษานอร์เวย์สำหรับชาวไทย  Sarpsborg/Moss               จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  6. หลักสูตรใบขับขี่นอร์เวย์ Sarpsborg                                      จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

               สถานที่จัดการเรียนการสอน มีดังนี้คือ เมือง Moss เปิดสอนที่ Verket skole และเมือง Sarpsborg    เปิดสอนที่ Norsksenteret ส่วนที่ เมือง  Halden เปิดสอนที่  Os skole

                              จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

                  

   (นางทัศนา  จันทรศร)

หัวหน้าศูนย์ฯ

กำหนดการ งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

 ที่  SFO ของโรงเรียน Verket skole, Osloveien 25, Moss

              

11.00 – 11.30 น.               -  ผู้ปกครองและนักเรียนลงทะเบียน และจ่ายค่าเล่าเรียนพร้อมค่าหนังสือ                                                                                            11.30 - 11.45 น.                -  หัวหน้าศูนย์ฯ กล่าวเปิดการงานประชุมผู้ปกครองฯ แจ้งนโยบายแนวทาง

                                            การจัดการศึกษาและอื่น ๆ

11.45 -12.00 น.                 - รองหัวหน้าศูนย์ฯ (ฝ่ายบุคลากร ) แนะนำครูอาสาฯ/ ครูในแต่ละหลักสูตรฯ

                                           และฝ่ายต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2558                                       

12.00- 12.15 น.                 - ตอบคำถาม สำหรับผู้ที่มีคำถามในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน

12.30 -13.00 น.                 - รับประทานอาหารร่วมกัน ขอความกรุณาให้ผู้ปกครองนำอาหารมารับประทานร่วมกัน

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับเยาวชน  500 kr (รวมค่าหนังสือ)

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนนอร์เวย์  1 000 kr (รวมค่าหนังสือ)

หลักสูตรใบขับขี่นอร์เวย์ 1 000 kr (ไม่รวมค่าหนังสือ) และจะเปิดทำการสอนเมื่อมีผู้สมัครเรียนจำนวน 8 คนขึ้นไป

หมายเหตุ 

ผู้เรียนจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมภาษาและวัฒนธรรม  สอบถามและสมัครสมาชิกได้ที่

อ.ทัศนา 99 85 32 86     อ.ชนกกมล 46 25 84 39    อ.อุษณีย์ 95 77 87 06  อ.อภิญญา 91181012

* ขอความกรุณาผู้ปกครองทุกท่านแจ้งและยืนยันการเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่                   ** ผู้ปกครองสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนโดยแจ้งชื่อนักเรียนผ่านหมายเลขบัญชี Bankkonto: 6120 05 75171

Thaiskole aktiviteter

10.oktober 2015- 11.juni 2016

Måned

Dato

17. oktober 2015 – 11. juni 2016     

Aktiviteter

11.0012.00

12.3013.30

Thai

nivå 1

(Moss)

Thai

 nivå2

(Moss)

Thai

nivå 3

(Moss)

Thai

nivå4

(Moss)

   

Thai for nordmenn(Moss)

11.00-13.00
OKTOBER 10               Foreldre-møte
  17               Thaiskole  (skole-start)
  24               Thaiskole
  31               Thaiskole
NOVEMBER 7               Thaiskole
  14               Thaiskole
  21               Thaiskole
  28               Thaiskole
DESEMBER 5               Thaiskole
  12               Thaiskole
  19               Thaiskole
    Juleferie  
JANUAR 9               Thaiskole
  16               Thaiskole
  23               Thaiskole
  31               Lærernes dag og barnas dag
FEBRUAR 6               Thaiskole
  13               Thaiskole
  20               Thaiskole
    Vinterferie  
MARS 5               Thaiskole
  12               Thaiskole
  19               Thaiskole
APRIL   Påskeferie
  2               Thaiskole
  9               Thaiskole
  16               Thaiskole
  23               Thaiskole
  30               Thaiskole
MAI 7               Thaiskole
  21               Thai Festival i Østfold


JUNI 4               Thai fair i Oslo
  11              

Thaiskole

Sommer -  avslutning

JULI-AUGUST   Sommerferie  
Prosjekt: Thailandsk barn/ungdom på besøk i hjemlandet 2016

 

 ศกร. กศน. จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ เมือง Moss เปิดสอนที่ Verket skole และเมือง Sarpsborg    เปิดสอนที่ Sandesundsveien skole   ส่วนที่ เมือง  Halden เปิดสอนที่  Os skole

 


Print   Email