คำขวัญวันครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดี รู้วิชา เพราะฉะนั้น "ครู" จึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละ เพื่อส่วนรวมอย่างมาก

 


Print   Email