เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

Jurk-สวัสดิการจากทางรัฐบาลในนอร์เวย์

Jurk-Ugift samlive

การจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย์

137576880 1599673010227507 1393457416797527659 n
สหประชาชาติ (UN) เปิดเผยการจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index (HDI)) ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึง “คุณภาพชีวิต” ของพลเมืองในแต่ละประเทศ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุขัยเฉลี่ยที่แสดงถึงการมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตยืนยาว ทักษะความรู้ที่วัดจากความสามารถในการรู้หนังสือของคนในประเทศ รวมถึงมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่วัดจากรายได้ประชาชาติขั้นต้นต่อหัวและความเท่าเทียมของความสามารถในการซื้อ
• ผลปรากฏว่าประเทศที่ครองอันดับ 1 ว่าพลเมืองมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกก็คือ ประเทศนอร์เวย์ ตามมาด้วยไอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์ ตามลำดับ ส่วนไทย คว้าอันดับ 79 ร่วงลงมาจากปีก่อนซึ่งเคยอยู่ที่อันดับ 77

ชีวิต

img_7746

ชีวิต

ทุกสิ่งในโลกมีการเปลี่ยแปลง
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเป็นเจ้าของหรือรักมาก
ก็ไม่อยู่คงที่ตลอดไป

ฉะนั้นคนจึงต้องค้นหาความสุข สงบ ที่มีอยู่ในตนเองให้พบ


คำขวัญวันเด็ก


รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

ทั้ง ๓ ด้านนี้มีความสำคัญกับเด็ก ๆ ในภาวะปัจจุบันมาก

รอบคอบปัจจุบันมีทางเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ต่าง ๆ

ต้องรู้รอบด้าน ไม่เป็นเหยื่อรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนเกิดปัญหาแก่ตนเองและสังคม

รู้คิด เรียนรู้รอบด้านแล้วต้องรู้จักคิดใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท

ผมจึงอยากให้น้อง ๆ เด็ก ๆ รู้จักคิดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

จิตสาธาณะ สังคมต้องพึ่งพิงกัน เห็นได้ในยามมีภัยคนไทยเราช่วยกัน

การปลูกฝังจิดสำนึกเช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งในสังคมเริ่มที่น้อง ๆ เยาวชน

 

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี