ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad

bike for dad

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ – Bike for Dad” รายละเอียดดังแนบ
ขอความอนุเคราะห์โปรดประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายคนไทยทราบต่อไปด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล


Print   Email