งานเลี้ยงสังสรรค์กลุ่มพลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์ประจำปี 20219

รูปภำพ 1oppgaven2 1

งานเลี้ยงสังสรรค์กลุ่มพลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์ประจำปี 20219 วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ  ณ Verket skole เมือง Moss, Norway จำนวนผู้เข้าร่วมงานสังสรรค์ 58 คน  ทางคณะกรรมการเยาวชนของเรา ขอขอบคุณผู้ปกครองและคณะคุณครู  ที่ให้การสนับสนุนทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม   ทางสมาคมฯ ดีใจที่ได้เห็นพัฒนาการ การเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของเยาวชนมากด้วยความรับผิดชอบ  รู้หน้าที่ มีการแบ่งงานกันทำ

oppgaven2 2

 

ดูภำพเพิ่มเติมได ้ที่นี่