Contact us

FACEBOOK

makeup

ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ ผู้ปกครอง และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้การแต่งหน้า แต่งผม ฟรีค่ะ

Invitasjon til medlemmer som er interesserte i å sminke seg.
Gratis!
Lørdag den 30. april mellom kl. 11.00- 13.00 eller kl. 14.00- 16.00.
Velkommen!

เรียน ประธานสมาคม และชมรมต่าง ๆ ในประเทศนอร์เวย์
      สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ ศูนย์การเรียน กศน.เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์ ขอส่งโครงการพลังเยาวชนไทยในประเทศนอร์เวย์ ปี 2559 มาให้ เพื่อพิจารณาและเข้าร่วมโครงการฯ ดังไฟล์ที่แนบมานี้
      ขอกราบ ขอบพระคุณสมาคมฯ และชมรมต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนการทำงานของสมาคมฯและศูนย์การเรียน กศน. มาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนตลอดไป
               ขอแสดงความนับถือ
 
              ทัศนา  จันทรศร                   ชนกกมล โพธิศรี ยอร์ท              
               หัวหน้าศูนย์ฯ                            นายกสมาคม   

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

โครงการเยาวชนคืนถิ่นประจำปี ระหว่าง วันที่ 26 ก.ค. - 1 ส.ค. 2553


Read more: โครงการเยาวชนคืนถิ่น

THAI/NORSK SPRÅK- OG KULTURFORENING / Thailand NIE Learning Centre, Østfold, Norway
Postadresse: Postboks 775, 1509 Krapfoss, Norway / Besøkadresse: Norsksenteret, Oscar Pedersens vei 16, 1721 Sarpsborg
Organisasjonsnr: 994 598 155 / Bankkonto: 6120 05 75171
Web-Site by: Nong Goi